اخبار و اطلاعیه ها
اخبار و اطلاعیه ها

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه آنچه مدیر و معاون باید بداند

برگزاری جلسه آنچه مدیر و معاون باید بداند


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان:

جلسه آنچه مدیر و معاون باید بداند با حضور معاونین آموزشی و اجرایی مدارس در سالن سنایی اداره آموزش و پرورش شهرستان اردکان برگزار شد.

در این جلسه عباس کمالی در مورد مسائل مدیریتی، قوانین و آیین نامه ها توضیحات کاملی را ارائه نمود و معاونین آموزشی و اجرائی مدارس در جریان این برنامه ها قرار گرفتند.