اخبار و اطلاعیه ها
اخبار و اطلاعیه ها

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری انتخاب اعضا و هیئت رئیسه مجلس دانش آموزی شهرستان اردکان

برگزاری انتخاب اعضا و هیئت رئیسه مجلس دانش آموزی شهرستان اردکان


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان؛

برگزاری انتخاب اعضا و هیئت رئیسه مجلس دانش آموزی شهرستان اردکان با حضور روسای شوراهای دانش آموزی مدارس شهرستان برگزار شد و با برگزاری انتخابات،اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای دانش آموزی مشخص شدند.