اخبار و اطلاعیه ها
اخبار و اطلاعیه ها

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیر آموزش و پرورش شهرستان اردکان از مدارس شهر احمد آباد

بازدید مدیر آموزش و پرورش شهرستان اردکان از مدارس شهر احمد آباد


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان

ابوالفضل کارگر مدیر محترم آموزش و پرورش شهرستان اردکان بهمراه امام جمعه معزز او معاون آموزشی خود

از مدارس شهر احمد آباد بازدید بعمل آورد.