اخبار و اطلاعیه ها
اخبار و اطلاعیه ها

بازگشت به صفحه کامل

اجرای برنامه نظارت بر مراکز پیش دبستانی شهرستان اردکان برای اولین بار

اجرای برنامه نظارت بر مراکز پیش دبستانی شهرستان اردکان برای اولین بار


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان:

برنامه نظارت جامع مراکز پیش دبستانی تابعه آموزش و پرورش شهرستان اردکان برای اولین بار به اجرا درآمد.

به منظور نظارت مستمر و ارزیابی دقیق عملکرد واحدهای آموزشی غیردولتی، اجرای برنامه بازرسی ویژه با پیشنهاد واحد مشارکت های مردمی و مدارس و مراکز غیردولتی در شورای معاونین اداره آموزش و پرورش تصویب و به مرحله اجرا گذاشته شد.

از دیگر نتایج اجرای این برنامه ، درجه بندی کیفی مراکز پیش دبستانی است.