نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گفتگو مدیر ومعاون آموزشی اداره آموزش وپرورش با دانش آموزان پیش دانشگاهی خادم زاده

گفتگو مدیر ومعاون آموزشی اداره آموزش وپرورش با دانش آموزان پیش دانشگاهی خادم زاده


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان :

مدیر ومعاون آموزشی اداره آموزش وپرورش اردکان در طی بازدیدها وگفتگوهای دوره ای بادانش آموزان پیش دانشگاهی امروز با دانش آموزان پیش دانشگاهی خادم زاده دیدار وگفتگو داشتند.موضوع این گفتگوها بیشتر پیرامون نحوه مطالعه،چگونگی استفاده مفید از مهلت باقی مانده تاکنکور ومسائل روانشناسی ومشاوره درسی می باشد که غالبا با استقبال دانش آموزان روبرو میشود؛همچنین در خلال این گفتگو بازدیدی از نمایشگاه ایثار وشهادت این آموزشگاه انجام شد.