نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گزارش تصویری مراسم سیزده آبان،روز دانش آموز وروز مبارزه بااستکبار جهانی

گزارش تصویری مراسم سیزده آبان،روز دانش آموز وروز مبارزه بااستکبار جهانی


گزارش تصویری مراسم سیزده آبان،روز دانش آموز وروز مبارزه بااستکبار جهانی،همزمان با سراسر کشور:

.

.