نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گزارش تصویری زنگ مهر و مقاومت

گزارش تصویری زنگ مهر و مقاومت


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

در اولین روزماه مهر،زنگ مهرومقاومت وبازگشایی مدارس به صورت نمادین در دبیرستان شهید منتظری با حضور امام جمعه اردکان، نماينده مردم اردكان در مجلس شوراي اسلامي، فرماندارشهرستان، مدیرآموزش وپرورش و سایرمسئولین به صدا درآمد.

ابوالفضل کارگر هفته دفاع مقدس وتقارن آن با بازگشایی مدارس را گرامی داشت.

وی درادامه سخنان خود به رشد جمعیت دانش آموزان، آمارمعلمان و مدارس نیزاشاره کرد و افزود آموزش و پرورش باید باهم و در کنارهم جدی گرفته شود نه اینکه صرفا یکی را بگیریم و دیگری را به حال خود رها کنیم.

به صدا درآوردن زنگ مهر و مقاومت توسط مسئولین