نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گزارش تصویری بازدید از بازارچه کارآفرینی آموزشگاه فرزانگان شهدای شریف آباد

گزارش تصویری بازدید از بازارچه کارآفرینی آموزشگاه فرزانگان شهدای شریف آباد


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان

بازارچه کارآفرینی  دانش آموزان دبیرستان فرزانگان شهدا با هدف توسعه و تعمیق یادگیری درس کار و فناوری و کاربست مفاهیم درحوزه مهارت و پرورش توانمندی و خلاقیت و تقویت روحیه کار وتلاش و مسئولیت پذیری در دانش آموزان افتتاح گردید.

ابوالفضل کارگر مدیر آموزش  و پرورش اردکان  به همراه دیگر مسئولین اداره از این نمایشگاه بازدید نمودند.