نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گزارش تصویری بازدید از امتحانات نهایی و داخلی متوسطه دوم

گزارش تصویری بازدید از امتحانات نهایی و داخلی متوسطه دوم


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان صبح امروز مدیر، کارشناس مسئول آموزش متوسطه دوم و کارشناس حراست این مدیریت روند برگزاری امتحانات نهایی و داخلی دانش آموزان هنرستان فاطمه الزهرا و حوزه های امراللهی و شرف و دبیرستان نمونه فاطمه الزهرا را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.