نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گزارش تصویری بازدید از امتحانات

گزارش تصویری بازدید از امتحانات


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان، محمد اشرفیان و عباس نوین، مدیر و کارشناس مسئول آموزش متوسطه از حوزه امتحانات نوبت دوم شهید انصاری، ماندگار شرف و نصر(اتباع) بازدید بعمل آورده و روند برگزاری امتحانات را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.