اخبار و اطلاعیه ها
اخبار و اطلاعیه ها

گزارش تصویری اولین روز بازگشایی مدارس

گزارش تصویری اولین روز بازگشایی مدارس


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان:

در اولین روز بازگشایی مدارس بعد از شیوع کرونا از مدارس جهت اجرای پروتکل های بهداشتی بازدید به عمل آمد.


خدمات الکترونیک
خدمات الکترونیک

اعلانات
اعلانات