اخبار و اطلاعیه ها
اخبار و اطلاعیه ها

گزارش تصویری از مصاحبه انتخاب مدیران مدارس شهرستان اردکان

گزارش تصویری از مصاحبه انتخاب مدیران مدارس شهرستان اردکان


به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان اردکان

مصاحبه تخصصی انتخاب مدیران مدارس شهرستان اردکان برگزار شد.

 

 


خدمات الکترونیک
خدمات الکترونیک

اعلانات
اعلانات