نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گزارش تصویری از مانور پدافند غیر عامل در هنرستان شهید مطهری

گزارش تصویری از مانور پدافند غیر عامل در هنرستان شهید مطهری


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

پدافند غیرعامل؛مجموعه اقدامات غیر مسلحانه ای که موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیت های ضروری، ارتقاء پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدها و اقدامات نظامی دشمن می باشد.اینک گزارش تصویری ازمانور پدافند غیر عامل درهنرستان شهید مطهری اردکان: