نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گزارش تصویری از برگزاری نماز جماعت در دبیرستان شهید منتظری

گزارش تصویری از برگزاری نماز جماعت در دبیرستان شهید منتظری


گزارش تصویری از برگزاری نماز جماعت در دبیرستان متوسطه اول شهید منتظری به امامت امام جمعه شهر اردکان؛حاج سید اسماعیل شاکروهمچنین تقدیروتشکر از خیّر مدرسه یار سید محمد علی قاری زاده که در تکمیل نماز خانه این دبیرستان مشارکت داشتند.