نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گزارش تصویری از بازدید هنرستان فنی شهید مطهری توسط مدیرآموزش وپرورش

گزارش تصویری از بازدید هنرستان فنی شهید مطهری توسط مدیرآموزش وپرورش


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش شهرستان اردکان:

گزارش تصویری بازدید محمد اشرفیان؛مدیر آموزش وپرورش اردکان از هنرستان فنی شهید مطهری: