نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گزارش تصویری از بازدید سرگروه های استان از مدارس فنی حرفه ای شهرستان

گزارش تصویری از بازدید سرگروه های استان از مدارس فنی حرفه ای شهرستان


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

سرگروه های فنی حرفه ای استان از مدارس فنی حرفه ای فاطمه الزهرا، شهید مطهری، شهید صدوقی این شهرستان بازدید کردند . و طی جلسه توجیهی ای با حضور مدیران مدارس مذکور به بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات پرداخته شد.