نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گرامی داشت روز سالمند

گرامی داشت روز سالمند


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

به مناسبت گرامی داشت روزسالمند مراسمی دردبیرستان دخترانه متوسطه اول مرحوم داوری جهت تجلیل از پیرغلامان امام حسین(ع) وبازنشستگان فرهنگی  برگزار گردید.در این مراسم پیرغلامان به صورت گروهی به مرثیه سرایی ونوحه خوانی پرداختندودانش آموزان با این شیوه سنتی نوحه خوانی آشناشدند.درادامه دکترخیوه در مورد احترام به سالمندان وبزرگسالان وهمچنین مراقبت های دوران سالمندی مطالبی بیان کرد.