نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گرامی داشت روز آتش نشانی

گرامی داشت روز آتش نشانی


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

هفتم مهر به نام روز آتش نشانی و ایمنی نامگذاری شده است؛ نهادی که نام آن همواره در کنار حادثه و اتفاق و رخداد شنیده می‌شود. آتش نشانانی که، گرچه این‌گونه تصور می‌شود که فقط آتش است که آنها را به حادثه می‌کشاند اما با مرور برخی از حوادثی که در جامعه رخ داده و یا در رسانه‌ها منتشر شده متوجه می‌شویم که این‌گونه نیست و هر جا حادثه‌ای رخ داده ۱۲۵ شماره‌ای آشنا برای حادثه دیدگان بوده است.به همین مناسبت مراسمی در گرامی داشت روز آتش نشان در دبستان غیر انتفاعی خورشید برگزار شدو دانش آموزان این مدرسه ضمن آشنایی با اصول اولیه ایمنی و چگونگی اطفاء حریق باوسایل وتجهیزات خودروها ی آتش نشانان آشنا شدند.