نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گرامیداشت هفته کتاب وکتابخوانی

گرامیداشت هفته کتاب وکتابخوانی


به گزارش روابط عمومی شهرستان اردکان:

به مناسبت هفته کتاب وکتابخوانی مراسمی با حضور مدیر آموزش وپروش ورییس نهادکتابخانه های شهرستان اردکان در دبستان ابتدایی مرحوم ادبی برگزارشد. ابتدا فتاحی مدیر آموزشگاه ضمن خوش آمد گویی وتبریک ماه ربیع الاول به مدعوین،توضیحاتی  درمورد کتابخانه آموزشگاه واستقبال دانش آموزان داد وسپس پایدار رییس نهادکتابخانه های اردکان از وضعیت کتاب وکتابخانه های شهرستان خبر داد واضافه کرد که در ده سال گذشته کتابخانه های عمومی شهرستان اردکان از لحاظ کمیت ،رشد وافزایش صد درصدی داشته واز هفت باب کتابخانه در سال 87به 14باب در سال 96 رسیده است ودر خاتمه به برخی از دانش آموزانی که به سوالات پرسیده شده پاسخ صحیح دادند جوایزی اهداء گردید.