نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کمیته انتصابات آموزش و پرورش اردکان تشکیل جلسه داد

کمیته انتصابات آموزش و پرورش اردکان تشکیل جلسه داد


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان، محمد اشرفیان در کمیته انتصابات اظهار کرد : با توجه به ارتقای کیفیت آموزشی و مهیا کردن شرایط مناسب برای دانش‌آموزان و معلمان انتصاب مدیران باید با حفظ حرمت آنان صورت پذیرد.

اشرفیان ضمن تاکید بر حفظ احترام مدیران و کارکنان و محرمانه بودن مباحث کمیته انتصابات افزود: کلیه جابه جایی ها و انتخاب مدیران مدارس در کمیته انتصاب مطرح شده و با رعایت مقررات و ضوابط اقدامات لازم به عمل آید.

وی افزود : نقش مدیران پویا،برنامه ریز و برنامه محور و معتقد به اهداف تعلیم و ترییت در اجرایی کردن و تحقق سیاست های راهبردی آموزش و پرورش نقشی كلیدی و اساسی دارد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان اردکان گفت : طبق دستورالعمل وزارتخانه افرادی می‌توانند به عنوان مدیر معرفی شوند که توانمندی‌های لازم را برای تحقق اهداف نظام تعلیم و تربیت داشته باشند.

محمد اشرفیان مدیر آموزش و پرورش شهرستان اردکان گفت : تمام جا‌به‌جایی‌های مدیران و معاونان مدارس با توجه به سیاست‌های کلی آموزش و پرورش که یکی از نیازهای اساسی مدارس است با توجه به شایسته‌سالاری و تخصص باید انجام شود.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان  اردکان خواستار ارزیابی مدیران با درنظر گرفتن قانون و مقررات، توانایی و علاقه،اخلاق و رفتار اسلامی و تخصص لازم شده، نسبت به رعایت پیشگامی در ارزشهای الهی و انسانی و معیارهای علمی در انتخاب مدیران و معاونین مدارس تأکید کرد.