نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کسب مقام چهارم در مسابقات آسیایی

کسب مقام چهارم در مسابقات آسیایی


فاطمه محیطی زاده ورزشکار شایسته اردکانی تیم ملی نوجوانان اردکان، در ماده هفتگانه با حضور در مسابقات آسیایی مقام چهارم را کسب نموده است. این مدیریت ضمن تبریک موفقیت بزرگ برای این دانش آموز و جامعه فرهنگی شهرستان، آروزی سربلندی روزافزون برای تمامی دانش آموزان اردکانی و تمام جامعه ورزشی شهرستان خواستار است.