نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کاشت درخت به مناسبت روز ملی درختکاری

کاشت درخت به مناسبت روز ملی درختکاری


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

به مناسبت روزملی درختکاری وهفته منابع طبیعی مراسم درخت کاری با حضور مدیر آموزش وپرورش،جمعی ازمسئولین شهرستان ودانش آموزان دبیرستان شهید محمدی ترک آباد در شهرک صنعتی اردکان برگزارگردید؛همچنین مراسم مشابهی به همین مناسبت در مسکن مهراردکان نیزبرگزارشد.