نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه آموزشی و توجیهی اختلالات یادگیری برگزار شد

کارگاه آموزشی و توجیهی اختلالات یادگیری برگزار شد


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان بمنظورآشنایی آموزگاران دوره اول ابتدایی و معاونین آموزشی مدارس ابتدایی با اختلالات یادگیری در دانش آموزان و راهکارهای صحیح و منطقی در قبال دانش آموزان دارای اختلالات یادگیری کارگاه آموزشی و توجیهی اختلالات یادگیری در کانون فرهنگی تربیتی امام خمینی (ره) برگزار شد.