اخبار و اطلاعیه ها
اخبار و اطلاعیه ها

کارگاه آموزشی ویژه معاونین و مربیان پرورشی با موضوع روابط دختر و پسر

کارگاه آموزشی ویژه معاونین و مربیان پرورشی با موضوع روابط دختر و پسر


به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان اردکان؛

 

به همت واحد مشاوره کارگاه آموزشی ویژه معاونین و مربیان پرورشی با موضوع روابط دختر و پسر، پیشگیری و مداخله

در سالن سنایی اداره آموزش و پرورش شهرستان اردکان برگزار شد.

 


خدمات الکترونیک
خدمات الکترونیک

اعلانات
اعلانات