نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه آموزشی مهارت شنیداری زبان انگلیسی برگزار شد

کارگاه آموزشی مهارت شنیداری زبان انگلیسی برگزار شد


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان بمنظور آشنایی دبیران زبان شهرستانهای اردکان و میبد با شیوه های نوین آموزشی و یاددهی مهارت شنیداری در فرایند زبان آموزی و آسیب شناسی علل و دلایل ضعف دانش آموزان در این حوزه، کارگاه آموزشی مهارت شنیداری با حضور آقاباقری، مدرس زبان دانشگاه شهید صدوقی یزد، در سالن جلسات این مدیریت برگزار شد.