نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه آموزشی درس‌پژوهی و الگوهای برتر تدریس برگزار شد

کارگاه آموزشی درس‌پژوهی و الگوهای برتر تدریس برگزار شد


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان کارگاه آموزشی درس‌پژوهی و الگوهای برتر تدریس بمنظور آشنایی آموزگاران مقطع ابتدایی با روشهای نوین تدریس و یاددهی‌ویادگیری و تجزیه و تحلیل مطالب،رئوس و سرفصلهای درسی در دوره ابتدایی طی دو روز در پژوهش‌سرای دانش آموزی جوان شهرستان برگزار شد.