نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه آموزشی دانش‌آموزان پیشتاز و فرزانه شهرستان برگزار شد

کارگاه آموزشی دانش‌آموزان پیشتاز و فرزانه شهرستان برگزار شد


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان کارگاه آموزشی دانش آموزان پیشتاز و فرزانه شهرستان در کانون فرهنگی تربیتی شهید مدرس برگزار شد.

طی این کارگاه دانش آموزان پیشتاز و فرزانه دوره های متوسطه اول و دوم شهرستان با فعالیتهای تشکیلات پیشتازان و فرزانگان سازمان دانش آموزی و اهمیت و چگونگی به کاربردن مهارتهای آموزش داده شده در زندگی خود آشنا شدند.