نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه آموزشی تحخصصی پایه های اول تا ششم ابتدایی برگزار شد

کارگاه آموزشی تحخصصی پایه های اول تا ششم ابتدایی برگزار شد


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان،کارگاه آموزشی تخصصی آموزگاران پایه های اول تاششم ابتدایی بمنظور آشنایی آموزگاران شهرستان با شیوههای نوین تدریس و آموزش مطالب درسی در دانشگاه پیام نور شهرستان و با حضور سرگروههای آموزشی مقطع ابتدایی استان و مسئولین آموزش و پرورش شهرستان برگزار شد.