نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه آموزشی‌توجیهی اعضاء شوراهای دانش آموزی شهرستان برگزار شد

کارگاه آموزشی‌توجیهی اعضاء شوراهای دانش آموزی شهرستان برگزار شد


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان کارگاه توجیهی و آموزشی اعضاء شوراهای دانش آموزی مدارس شهرستان با حضور کریمی، کارشناس مسئول شوراهای دانش آموزی سازمان دانش آموزی استان و معاون و کارشناسان حوزه معاونت پرورشی این مدیریت در کانون شهید مدرس برگزار شد. طی این کارگاه دانش آموزان با وظایف، اختیارات و کارکردهای شوراهای دانش آموزی در مدارس آشنا شدند.