نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

چهارمین جلسه مدیران متوسطه دوره اول برگزار گردید.

چهارمین جلسه مدیران متوسطه دوره اول برگزار گردید.


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

چهارمین جلسه مدیران مدارس متوسطه اول شهرستان در سالن جلسات این مدیریت برگزارگردید.دراین جلسه که مسعود ابراهیم زاده نیز حضورداشت ضمن تقدیر وتشکر از تلاش مدیران این مقطع؛ لازمه بهبود کیفیت در مدارس را جذب،  آموزش ونگهداشت مدیران توانمندی دانست که توانایی برقراری ارتباط موثر وهدایت نیروی انسانی تحت مدیریت خود را داشته باشند.ودرتعلیم وپرورش دانش آموزان از هیچ کوششی دریغ نورزند.در ادامه ابوالفضل کارگر مدیر آموزش و پرورش  به بیان نقطه نظرات در خصوص سیاست های آموزشی و پرورشی دوره اول متوسطه وبحث و بررسی مسائل آموزشی و پرورشی مدارس ، بررسی میزان طرح ها و برنامه های توافق شده فی مابین مدارس و آموزش و پرورش و در پایان  به بیان نقطه نظرات مدیران و نماینده مدیران پرداخت.و درانتهای جلسه از مدیران طرح مروج سلامت که با همکاری مرکز بهداشت در مدارس اجرا گردید، تقدیر وتشکر به عمل آمد.