نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پیروزی دو بر صفر تیم کامست اداره آموزش وپرورش اردکان بر تیم شبکه بهداشت ودرمان

پیروزی دو بر صفر تیم کامست اداره آموزش وپرورش اردکان بر تیم شبکه بهداشت ودرمان


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان :

از سری مسابقات ادارات شهرستان،برگزاری مسابقه کامست بین تیم های اداره آموزش وپرورش وشبکه بهداشت ودرمان شهرستان اردکان بود که تیم کامست این مدیریت با برتری دو برصفرتیم شبکه بهداشت ودرمان را پشت سر گذاشت. لازم به ذکر است که آموزش وپرورش با دوتیم  الف و ب در این مسابقه حاضر شده بود که تیم مقابل تیم الف این مدیریت در سالن حاضر نشدکه نتیجه برتر به تیم الف این مدیریت واگذار شد.