نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پیام مدیر آموزش وپرورش به مناسبت فرارسیدن هفته بزرگداشت مقام معلم

پیام مدیر آموزش وپرورش به مناسبت فرارسیدن هفته بزرگداشت مقام معلم


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

«به نام خداوند جان آفرین»

جامعه ای به توسعه وپیشرفت خواهد رسیدکه در آن آموزش وپرورش صحیح نو نهالان انجام پذیرد و هرملتی فقط با تلاش وکوشش ودلسوزی معلمان به عزت وتعالی وبالندگی می رسد.معلم بر لوح جان نقش دانش وبینش می نگارد وبا مشق عشق بر خیمه ودل متربیان ،راه آینده را ترسیم می کند.بار دیگر آفتاب روشنی بخش دوازدهم اردیبهشت نمایان شد تا هفته بزرگذاشت مقام معلم فرصت مغتنمی باشد که یادی کنیم از مردان وزنان بزرگی که سرمایه وجودی خویش را در راه تعلیم وتربیت فرزندان این مرزو بوم نثار کردند.اینجانب افتخار آفرینی دانش آموزان دیار علم وادب وآداب،پیشرفت های آموزش وپرورش دیارمان را تماما مدیون ومرهون زحمات عزیزانی می دانم که با تلاش وکوشش خویش دل در گرو پیشرفت وآموزش فرزندانی دارندکه در استعداد ودانش بی همتا وآینده ای در خشان در انتظار آنان هست لذا ضمن تشکر از عزیزان این عرصه به حکم وظیفه ضمن گرامیداشت یاد ونام استاد فرزانه وبزرگ مرد عرصه علم واندیشه علامه شهید مرتضی مطهری برخود فرض می دانم از خدمات ارزنده وزحمات بی شائبه معلمان وفرهنگیان صمیمانه تقدیر وتشکر نموده وبه آستان حضرت دوست دست نیاز وتمنا برده وآرزو مند این باشم تا همه مارا قدردان وستایشگرمقام رفیع معلم قرار دهد.» 
  12اردیبهشت سالروز شهادت استادشهید آیت الله دکترمرتضی مطهری (ره)، روز معلم وآغازهفته بزرگداشت مقام معلم گرامی باد.
                   
مدیرآموزش وپرورش شهرستان اردکان
محمد اشرفیان