نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پیام تبریک مدیر آموزش و پرورش شهرستان بمناسبت درخشش دانش آموزان اردکانی در کنکور96

پیام تبریک مدیر آموزش و پرورش شهرستان بمناسبت درخشش دانش آموزان اردکانی در کنکور96


بسم الله الرحمن الرحیم

 

توانا بود هرکه دانا بود

ز دانش دل پیر برنا بود

آن گاه که سخن از پیشرفت و ترقی به میان می آید،بی گمان همت ،استعداد، پشتکار و تعامل را باید در کنار هم و پا به پای هم جستجو کرد. دیگر بار توفیق ان حاصل شد که درخشش دانش آموزان دیار علم و ادب و آداب را در کنکور سراسری1396 شاهد باشیم و بر خود ببالیم که اردکان چون همیشه در میدانی دیگر سرافراز و پیروز گشته.

بدون شک کسب 53رتبه زیر 1000 اتفاقی نیست و نشان‌دهنده برنامه ریزی مدون و منظم مدیران محترم تمامی مقاطع و همت بلند آموزگاران و دبیران ، مشاوران و سایر همکاران می باشد و صد البته استعداد خوب دانش آموزان و همراهی  اولیاء آنها مزید بر علت شده است.

اینک که دیگر بار دست در دست هم گامی دیگر در راه اعتلا و پیشرفت اردکان و ایران اسلامی برداشته ایم، بر خود فرض دیدم تا چون گذشته سپاسگزار کلیه افرادی باشم که با همتی مثال زدنی آینده ای درخشان را برای فرزندان یونان کوچک رقم زده اند.

خطا و جفاست که دراین راستا از همکاری و تعامل همه مسئولین شهرستان به ویژه نماینده محترم،جناب آقای دکتر تابش، تشکر و قدردانی نداشته باشیم.

باشد که چون همیشه، باز هم در مسیر رشد و ترقی دانش آموزان شهر علم و ادب و آداب همراه و همگام باشیم.

 

و من الله التوفیق والاستعانه

محمد اشرفیان

       مدیر آموزش و پرورش شهرستان اردکان