نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پنجمین المپیاد ورزشی درون مدرسه ای برگزارشد

پنجمین المپیاد ورزشی درون مدرسه ای برگزارشد


 

به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

به مناسبت گرامیداشت هفته ی تربیت بدنی،پنجمین المپیادورزشی درون مدرسه ای با حضوردانش آموزان دختروپسر، دربیش از 50آموزشگاه شهرستان اردکان برگزارگردید. این مراسم همه ساله از 26مهرماه آغاز می شودوتا اواخرماه بهمن ادامه دارد.گفتنی است که این مراسم به صورت نمادین در دبستان دخترانه 22بهمن انجام شد وبرخی ازمسئولین شهرستان نیزدرآن حضور داشتند. در خاتمه مراسم،ازآموزگارتربیت بدنی آموزشگاه،کارشناس تربیت بدنی اداره ویکی از اولیاقدردانی وتجلیل گشت.