نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پایان عملیات برق‌رسانی پروژه اندیشه 1 تعاونی مسکن فرهنگیان اردکان

پایان عملیات برق‌رسانی پروژه اندیشه 1 تعاونی مسکن فرهنگیان اردکان


محمدجواد عابدی عضو هیدت مدیره و مدیر عامل تعاونی مسکن فرهنگیان اردکان با اعلام خبر پایان عملیات برق‌رسانی پروژه اندیشه یک این تعاونی در شهر احمدآباد افزود : این شرکت تعاونی بمنظور آماده سازی مجموعه 57 واحدی تجاری مسکونی اندیشه 1 جهت ساخت و ساز بالغ بر 90میلیون تومان هزینه کرده است. وی اظهار داشت در عملیات آماده سازی این مجموعه بیش از 1000متر مکعب عملیات خاکریزی، 4000متر مربع تسطیح معابر ، 600 متر شبکه آب شرب، 700 مترشبکه برق همراه با نصب یک دستگاه ترانس و 15عدد چراغ روشنایی و سایر تجهیزات لازم توسط تعاونی مسکن فرهنگیان انجام گردیده است. با پایان عملیات آماده سازی، مجموعه تجاری مسکونی اندیشه 1 آماده ساخت و ساز شده و تحویل متقاضیان گردید.