نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پایان اردوی جهادی دانش آموزان بسیجی

پایان اردوی جهادی دانش آموزان بسیجی


 

به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

اردوی جهادی دانش آموزان بسیجی دخترشهرستان اردکان به پایان رسید.دراین اردو که نزدیک به 25نفر از دانش آموزان بسیجی گروه شهید فهمیده شرکت داشتند طی مدت هفت روز به طراحی،نقاشی ورنگ آمیزی آموزشگاه های الزهراء هفتادر،فاطمیون وخیام عقدا پرداختند.