نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ورود دستگاهها و ماشین آلات کارخانه مخملبافی از کشور بلژیک

ورود دستگاهها و ماشین آلات کارخانه مخملبافی از کشور بلژیک


با ورود تعدادی از دستگاهها و ماشین آلات کارخانه مخملبافی خط تولید آزمایشی این کارخانه تا 15 روز آینده راه اندازی خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان چهار دستگاه از دستگاهها خریداری شده از کشور بلژیک طی ماه گذشته وارد کشور شده و هم اینک در محل کارخانه نساجی آفرین نصب گردیده است و در چند روز آینده نیز خط تولید آزمایشی این کارخانه با تولید پارچه های مخمل راه اندازی خواهد شد.

شایان ذکر است با مشارکت فرهنگیان اردکان و همچنین از آورده سهام کارخانه نساجی آفرین و تعدادی از کارآفرینان در جوار همین کارخانه ، کارخانه مخملبافی راه اندازی خواهد شد.