نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همزمان با سراسر استان آزمون بهبود عملکرد در شهرستان برگزار شد

همزمان با سراسر استان آزمون بهبود عملکرد در شهرستان برگزار شد


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان بمنظور سنجش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسطه اول ، مرحله دوم بهبود عملکرد استانی در مدارس متوسطه اول شهرستان برگزار شد و نزدیک به 3500 دانش‌آموز پایه های هفتم، هشتم و نهم شهرستان مورد ارزیابی قرار گرفتند.