اخبار و اطلاعیه ها
اخبار و اطلاعیه ها

همایش مشاوره ای ویژه والدین دانش آموزان دختر پایه سوم و پیش دانشگاهی برگزار شد

همایش مشاوره ای ویژه والدین دانش آموزان دختر پایه سوم و پیش دانشگاهی برگزار شد


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان همایش مشاوره ای ویژه والدین دانش آموزان پایه سوم و پیش دانشگاهی با حضور مدیر آموزش و پرورش شهرستان در کانون شهید مدرس برگزار شد. طی این همایش حسین فروغی ،مشاور تحصیلی،‌ پیرامون وظیفه والدین در ایام امتحانات و فرصت باقیمانده تا کنکور مطالبی کرد.


خدمات الکترونیک
خدمات الکترونیک

اعلانات
اعلانات