نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همایش سفیران سلامت برگزار گردید.

همایش سفیران سلامت برگزار گردید.


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

همایش سفیران سلامت در هفته بهداشت وسلامت با شرکت مدارس ابتدایی بنت الهدی و 22بهمن عضو طرح سفیران سلامت در باغ ملی اردکان برگزار شد.در این مراسم از مربیان بهداشت وهمچنین از برگزیدگان طرح سفیران سلامت تجلیل وقدر دانی شد وهمسرایی وخواندن سرودو معرفی کتاب سلامت از برنامه های این مراسم بود.