نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همایش توجیهی هدایت تحصیلی ویژه دانش آموزان پایه نهم منطقه عقدا

همایش توجیهی هدایت تحصیلی ویژه دانش آموزان پایه نهم منطقه عقدا


به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان اردکان :

همایش توجیهی هدایت تحصیلی به منظور آماده سازی دانش آموزان پایه نهم منطقه عقدا و امتحانات نوبت اول و توجیه فرآیند هدایت تحصیلی با حضور مسئول هسته مشاوره این مدیریت برگزار گردید.