نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همایش توجیهی هدایت تحصیلی ویژه دانش آموزان پایه نهم

همایش توجیهی هدایت تحصیلی ویژه دانش آموزان پایه نهم


به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان اردکان :

همایش توجیهی هدایت تحصیلی به منظور آماده سازی دانش آموزان پایه نهم شهرستان و امتحانات نوبت اول و توجیه فرآیند هدایت تحصیلی توسطه هسته مشاوره مدیریت برگزار گردید.