نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هفتمین جلسه مدیران متوسطه دوره اول برگزار شد.

هفتمین جلسه مدیران متوسطه دوره اول برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان:

هفتمین جلسه مدیران متوسطه دوره اول در سالن جلسات این مدیریت برگزار گردید. در این جلسه در مورد تحلیل و بررسی پیش آزمون شهرستان و توصیه های برگزاری آزمون ها و آزمون مرحله استان، مسائل آموزشی و پرورشی مدارس و بحث و بررسی در خصوص امتحانات خرداد ماه و همچنین ثبت نام آزمون تیزهوشان و نمونه نهو و دهم  به بحث و تبادل نظر پرداخته شد.