اخبار و اطلاعیه ها
اخبار و اطلاعیه ها

نمایشگاه نوآور امروز ، کار آفرین فردا

نمایشگاه نوآور امروز ، کار آفرین فردا


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان

نمایشگاه نوآور امروز ، کار آفرین فردا با هدف نمایش دست آورد های فنی ، علمی و هنری دانش آموزان هنرستان های فنی و کاردانش و همچنین نشان دادن دست آورد های دانش آموزان متوسطه اول در ساعات درس کار و فن آوری از تاریخ 20الی 23 اریبهشت با حضور گسترده مدارس شهرستان اردکان و نیز استقبال بی نظیر مردم و مسیولین شهرستان اردکان در سالن چمران مجموعه ورزشی غدیر برگزار گردید.

 


خدمات الکترونیک
خدمات الکترونیک

اعلانات
اعلانات