نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نمایشگاه منطقه ای جابر ابن حیان برگزار شد

نمایشگاه منطقه ای جابر ابن حیان برگزار شد


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان نمایشگاه منطقه ای جابر ابن حیان با مشارکت نزدیک به 360 دانش آموز دختر و پسر از 31 آموزشگاه دوره ابتدایی با حضور مدیر و سایر مسئولین آموزش و پرورش شهرستان در دبستان 22 بهمن آغاز شد.
گفتنی است هدف از برگزاری این نمایشگاه تحقق اهداف سند برنامه درسی ملی، تقویت مهارتهای زندگی، شناسایی استعدادهای کارآفرینی ، تقویت روحیه پژوهشی و قوه خلاق دانش آموزان در امر یادگیری دانش‌آموز-محور ،مشارکت فعال دانش آموزان در فرایند یادگیری وتقویت مهارتهای IT می باشد.