اخبار و اطلاعیه ها
اخبار و اطلاعیه ها

نمایشگاه توانمندیهای هنرجویان هنرستانهای دخترانه شهرستان افتتاح شد

نمایشگاه توانمندیهای هنرجویان هنرستانهای دخترانه شهرستان افتتاح شد


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان بمناسبت هفته مشاغل نمایشگاه توانمندیها و دستاوردهای هنرجویان هنرستانهای دخترانه شهرستان در هریک از هنرستانها و با حضور فرماندار ، شهردار ، مدیر آموزش و پرورش و سایر رؤسا و مسئولین ادارات و نهادهای شهرستان افتتاح شد.


خدمات الکترونیک
خدمات الکترونیک

اعلانات
اعلانات