اخبار و اطلاعیه ها
اخبار و اطلاعیه ها

نشست هم اندیشی با مدیران متوسطه دوره ی اول

نشست هم اندیشی با مدیران متوسطه دوره ی اول


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان

نشست هم اندیشی در موردهماهنگی امتحانات نوبت دوم در مقطع متوسطه دوره ی اول با حضور مدیر محترم آموزش و پرورش ، معاون و کارشناس آموزش و جمعی از مدیران مدارس در آموزشگاه فرزانگان شهدا برگزار شد.


خدمات الکترونیک
خدمات الکترونیک

اعلانات
اعلانات