نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست هم افزایی و هم اندیشی مشاورین مدارس شهرستان

نشست هم افزایی و هم اندیشی مشاورین مدارس شهرستان


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان نشست هم اندیشی و هم افزایی مشاورین مدارس شهرستان با موضوع  آسیبهای اجتماعی و هدایت تحصیلی دانش آموزان پایه نهم شهرستان در سالن جلسات این مدیریت برگزار شد و طی آن مشاوران پیرامون راهکارهای آموزش برخورد صحیح دانش آموزان در مواجهه با خطرات و تهدیدات آسیبهای اجتماعی و هدایت تحصیلی صحیح و کارآمد دانش آموزان پایه نهم به بحث و تبادل نظر پرداختند.