نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست هم افزایی مدیران مدارس ابتدایی پسرانه دوره دوم برگزار شد

نشست هم افزایی مدیران مدارس ابتدایی پسرانه دوره دوم برگزار شد


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان نشست هم اندیشی،هم افزایی و هماهنگی مدیران مدارس ابتدایی دوره دوم پسرانه به منظور برنامه ریزی و هماهنگی در راستای حضور دانش آموزان پایه ششم در آزمونهای ورودی مدارس نمونه و استعداد درخشان و آمادگی آنها در این خصوص با حضور معاون آموزشی و کارشناسان حوزه آموزش این مدیریت و معلمین راهنمای دوره ابتدایی در دبیرستان نمونه سعدی برگزار شد.

طی این نشست حول آموزش چگونگی تست زنی به دانش آموزان و آشنایی آنها با مهارت تست زنی و مدیریت زمان در جلسه آزمونهای ورودی بحث و تبادل نظر شد.