نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست مشترک رییس اداره سوادآموزی استان با آموزش دهندگان

نشست مشترک رییس اداره سوادآموزی استان با آموزش دهندگان


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش اردکان:

جلسه ای با حضور شرافت، رئیس اداره سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد به همراه کارشناسان همراه و جمعی از آموزش دهندگان نهضت سواد آموزی در سالن جلسات اداره آموزش و پرورش تشکیل شد دراین جلسه علی محمدشاهی کارشناس مسئول سواد آموزی ضمن خیرمقدم به مدعوین گزارشی از فعالیتهای واحد سواد آموزی در سال 1396 ارائه کرد و سپس رییس اداره سوادآموزی استان به تجزیه و تحلیل برنامه های سال 96 سازمان نهضت سواد آموزی پرداخت. در پایان آموزش دهندگان مسائل و مشکلات خود را مطرح کردند و راهکارهای اجرای آن نیز مورد بررسی قرار گرفت.